Handelsbetingelser

Abonnementet gælder for 1 år ad gangen, og fornyes automatisk til året efter. Kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af 1 år. Ved opsigelse i løbet af året refunderes ikke. Ved manglende fremmøde refunderes ikke

Ved bestilling accepterer jeg samtidig, at på forespørgsel stiller jeg lokaler til rådighed for 1 halvdagsmøde med max 12 deltager

Abonnementet giver adgang til:

Min. 4 netværksmøder om året

  • 3 som er halvdagsmøder, og som foregår i forretningerne
  • 1 som er et heldags, og som er samlet for alle netværksgrupper inkl. frokost

 

Halvdagsmøderne kommer til at foregå med sparring på den forretning vi befinder os i, samt emner valgt af CarsAhead i samarbejde med deltagere. Heldagsmøderne vil blive afholdt med gæstetaler udefra som er relevant i vores branche. Netværksgrupperne vil blive sammensat ud fra geografi, konkurrencehensyn og størrelse på forretningerne.

 

Datoer på netværksmøder vil blive meldt ud i December/Januar for 1 år ad gangen, og fakturering i Januar for 1 år ad gangen.